Folklore Art Museum   of Cycladic Civilization
Μουσείο Κυκλαδίτικης Λαογραφίας.
Μπενέτος Σκιαδάς: Ο Λαογράφος των Κυκλάδων.
Αναβιώνει την Κυκλαδίτικη ιστορία, κατασκευάζοντας μεγάλες μινιατούρες
σημαντικών πλοίων και κτιρίων, χρησιμοποιώντας, απλά εργαλεία
και υλικά από το φυσικό του περιβάλλον.
Greek Museum,Paros,Benetos Skiadas
WELCOME
mpenetos@gmail.com  tel. 22840 91129/91391  mob.6981680086
GREECE
Η όμορφη Πόπη μας, η μούσα του καλλιτέχνη, η τρυφερή
σύζυγος, η λατρευτή γιαγιά και μητέρα μου, η ψυχή του
μουσείου μας, έφυγε!!!  26/11/2014

Μετά από μια "καθ' όλα επιτυχημένη εγχείρηση",
αφαίρεσης του θυρεoειδούς...
λόγω μεταεγχειρητικής επιπλοκής και
τραγικής αμέλειας των... γιατρών.

Μαζί της έφυγε κι όλο το πάθος του καλλιτέχνη!!!

Η Πόπη του ήταν εκείνη που ανακάλυψε την ψυχή του, το
καλλιτεχνικό πνεύμα του, τα δεξιοτεχνικά χέρια του.
Η Πόπη του τον παρότρυνε να εκφράσει την τέχνη του,
μέσα σ' αυτό το άγονο κτήμα!
Η Πόπη του πίστευε πως αν κάτι άξιζε στη ζωή ήταν να
αφήνει κάποιος, φεύγοντας, κάτι όμορφο πίσω του για να
τον θυμούνται.  
Η Πόπη του χαιρόταν σαν παιδί με το κάθε έργο του.  
Η Πόπη του έβαζε τον πήχη όλο ψηλότερα, αναδεικνύοντας
τον καλύτερο εαυτό του.
Ολα για κείνον ήταν η Πόπη του.  Μόνο για εκείνη
δημιουργούσε, για να της δίνει χαρά... για να εισπράττει
καθημερινά την αγάπη της.
Και τώρα κενό!
Ενα τεράστιο, μαύρο κενό κι ένα μεγάλο γιατί...
Γιατί να την χάσει τόσο νωρίς... γιατί να μείνει ο ίδιος,
και τι  να κάνει πια μόνος εδώ?  
Το μόνο που σκέφτεται πια, είναι να πάει όσο ποιο
γρήγορα να την βρει... Οπου κι αν είναι...
Αρκεί να είναι πάλι μαζί.
Τελευταίο του έργο, ήταν το σπίτι τους
όπου στέγασαν την αγάπη τους
για 46 ολόκληρα χρόνια,  τόσο λίγα γι αυτόν!
Μα η Πόπη του δεν πρόλαβε να το δει!

Το μόνο που μας απέμεινε πια, είναι λίγο κουράγιο, για να
κρατήσουμε το μουσείο της ανοιχτό, καταπράσινο όπως
κάθε πρώτη του Μάη συνήθιζε και να την μνημονεύουμε
μέσα από το όμορφο έργο της.
Our beautiful Popi, the muse of the artist, the loving
wife, the adorable grandmother and my mother, the
soul of our museum, pass away!!!  26/11/2014

After  a "successful" surgery ,
thyroid removal... because postoperative
complication  and tragic negligence of... doctors.

Along the left and all the passion of the artist!!!

His Popi was that who discovered the soul of the
artistic spirit, his masterly hands achievements.
The Poppy's urged him to express his art Av in this
barren land.
His Popi believed that if anything worthwhile in life
was to leave someone, leaving something beautiful
behind him to remember him.
His Popi rejoiced like a child with any work.
His Popi put the bar increasingly higher, highlighting
the great talent of her husband.
Popi was everything for him!
He was creating Just for her, to give her the joy and
to receive daily her love!  
And now blank!
A huge, black void and a big why ... Why to lose her
so early... why to be still alive and what to do alone
any more over here?
The only he is thinking now, is to go as far as how
quickly to find her ... Wherever she is ...
Just to be together again.
The last miniature, was their home, which housed
theirs love per 46 years, but so little about him.
Popi did not live to see it!
All that is left us now, is a little courage, to keep the
museum open, green as every May 1 and he used to
meditate through the beautiful work.
·
Η Πόπη μας έφυγε!!!                                        Our Popi  Pass away!
Thanks a lot for your visit, support & reviews
Benetos Skiadas, is a traditional artist from the Greek island, Paros.
He has depicted Cycladic history with large miniatures  of ships and
important buildings with unrivaled art and workmanship.
Making your shopping by astore-amazon.com/hobby-store, contribute to the maintenance of our Museum!